Klimaatadaptie

Klimaatadaptie

Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals lange periodes van droogte of enorme plensbuien. De gevolgen zijn onder meer het vaker voorkomen van hittegolven, het ontstaan van hitte-eilanden, wateroverlast, overstromingen, ondergelopen wegen, overlopende rioolstelsels, een stijgende zeespiegel. Maar ook de natuur verandert: soorten die gedijen bij warmte voelen zich steeds beter thuis in Nederland, zoals de eikenprocessierups of de kleine heremietkreeft. Door klimaatadaptieve maatregelen kunnen we onze leefomgeving beter bestand maken tegen extreme weersomstandigheden. Bij het vervangen van tegels door groen kan de bodem eenvoudiger het regenwater opnemen en het grondwaterpeil aanvullen, en raken riolen niet overbelast. Daarnaast wordt voorkomen dat stenen de warmte lang vasthouden. Door klimaatadaptieve maatregelen past de samenleving en de leefomgeving zich aan aan het veranderende klimaat en worden schadelijke gevolgen voorkomen. Dat kan door meer groen of water in de stad of op bedrijventerreinen om bijvoorbeeld wateroverlast en het ontstaan van hitte-eilanden te voorkomen. Of retentiegebieden of wadi’s aan te leggen om wateroverlast te voorkomen of natuurvriendelijke oevers te creëren die extra ruimte bieden voor waterberging. Groene daken of gevels zorgen dat het rioolstelsel minder wordt belast en heeft bovendien een positief effect op de biodiversiteit en de leefomgeving.

Mogelijkheden voor vergroenen:

 • het opvangen van regenwater om uw tuin te verzorgen in tijden van droogte;
 • het verwijderen van tegels en aanplanten van groen;
 • moestuinieren ter vergroening én voor voedsel uit eigen tuin;
 • de keuze voor gemakkelijk te onderhouden planten;
 • het aantrekkelijker maken van de tuin voor dieren;
 • het vergroenen van het dak(terras).

Wat levert vergroenen op?

 • groen neemt water op, zodat bij extreme regenval het riool minder wordt belast;
 • groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie fijnstof;
 • groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers;
 • groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren;
 • groen zorgt voor minder omgevingsgeluid;
 • groen vermindert stress en is goed voor gezondheid en welzijn.

Voor meer informatie: https://steenbreek.nl/

 

 

 

 


6 juli 2023

Meer actueel

John Koomen benoemd als voorzitter Koninklijke VHG
John Koomen benoemd als voorzitter Koninklijke VHG

John Koomen is door de Ledenraad van Koninklijke VHG benoemd tot nieuwe voorzitter. Sinds 1 januari 2022 was hij vicevoorzitter van het bestuur. De benoeming geldt tot 1 juni 2027. Hierna bestaat de mogelijkheid voor een eenmalige herbenoeming. De afgelopen maanden is een intensief wervings- en selectietraject doorlopen voor een nieuwe voorzitter. Aanleiding hiervoor was het vertrek van de vorige voorzitter Egbert Roozen per 1 januari 2023. De kandidaatstellingscommissie heeft op basis van de profielschets een voorselectie gemaakt. Na gesprekken met drie kandidaten werd John Koomen voorgedragen. Ervaren ondernemer en bestuurder John Koomen is oprichter en eigenaar van John Koomen Tuinen in Wognum, een allround groenbedrijf met bijna 50 medewerkers. Dit bedrijf bestaat inmiddels 35 jaar. John beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij lid van de VHG Ledenraad en de Vakgroep Hoveniers en is hij momenteel namens VHG lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland, lid van het algemeen bestuur van VNO-NCW en bestuurder van Hortipoint. Daarnaast heeft hij op andere vlakken bestuurlijke (voorzitters-)ervaring opgedaan, zoals bij de Westfriese Bedrijven Groep. Deze koepelvereniging behartigt de belangen van circa 1.100 bedrijven. Versterken en verbinden Het bestuur ziet in John een verbindende en maatschappelijk betrokken voorzitter, die de vereniging verder kan versterken, de verbinding met de leden en stakeholders kan vergroten en het verschil maakt in Den Haag. “Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen dat zowel het bestuur als de VHG ledenraad in mij hebben”, aldus de kersverse voorzitter. “Anderhalf jaar geleden stonden we met een nieuw bestuur voor de opgave om te werken aan een doorstart van de vereniging. Er is nieuwe positieve energie ontstaan en goede samenwerking tussen bestuur, verenigingsbureau en ledenraad. Het is dan ook een mooie erkenning dat ik dit nu mag voortzetten in deze nieuwe functie.” Uitdagingen Samen met het bestuur wil John het verschil maken voor de ontwikkeling van de vereniging en van de branche. “Er liggen flinke uitdagingen. Denk aan de bijdrage die de groensector kan leveren aan het realiseren van een gezonde, klimaatbestendige leefomgeving. Daar hebben we voldoende vakbekwame mensen voor nodig. Daarom werken we samen met de aoc’s aan goed groen onderwijs. Verder zetten we flink in op het promoten van groen en het profileren van onze lidbedrijven als dé vergroeners van Nederland.”

Ook een tuin die bij u past?

We leggen niet zomaar een tuin of groenproject aan, maar uniek voor u en uniek voor de natuur.

Neem contact op