Klimaatadaptie

Klimaatadaptie

Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals lange periodes van droogte of enorme plensbuien. De gevolgen zijn onder meer het vaker voorkomen van hittegolven, het ontstaan van hitte-eilanden, wateroverlast, overstromingen, ondergelopen wegen, overlopende rioolstelsels, een stijgende zeespiegel. Maar ook de natuur verandert: soorten die gedijen bij warmte voelen zich steeds beter thuis in Nederland, zoals de eikenprocessierups of de kleine heremietkreeft. Door klimaatadaptieve maatregelen kunnen we onze leefomgeving beter bestand maken tegen extreme weersomstandigheden. Bij het vervangen van tegels door groen kan de bodem eenvoudiger het regenwater opnemen en het grondwaterpeil aanvullen, en raken riolen niet overbelast. Daarnaast wordt voorkomen dat stenen de warmte lang vasthouden. Door klimaatadaptieve maatregelen past de samenleving en de leefomgeving zich aan aan het veranderende klimaat en worden schadelijke gevolgen voorkomen. Dat kan door meer groen of water in de stad of op bedrijventerreinen om bijvoorbeeld wateroverlast en het ontstaan van hitte-eilanden te voorkomen. Of retentiegebieden of wadi’s aan te leggen om wateroverlast te voorkomen of natuurvriendelijke oevers te creëren die extra ruimte bieden voor waterberging. Groene daken of gevels zorgen dat het rioolstelsel minder wordt belast en heeft bovendien een positief effect op de biodiversiteit en de leefomgeving.

Mogelijkheden voor vergroenen:

 • het opvangen van regenwater om uw tuin te verzorgen in tijden van droogte;
 • het verwijderen van tegels en aanplanten van groen;
 • moestuinieren ter vergroening én voor voedsel uit eigen tuin;
 • de keuze voor gemakkelijk te onderhouden planten;
 • het aantrekkelijker maken van de tuin voor dieren;
 • het vergroenen van het dak(terras).

Wat levert vergroenen op?

 • groen neemt water op, zodat bij extreme regenval het riool minder wordt belast;
 • groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de concentratie fijnstof;
 • groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers;
 • groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren;
 • groen zorgt voor minder omgevingsgeluid;
 • groen vermindert stress en is goed voor gezondheid en welzijn.

Voor meer informatie: https://steenbreek.nl/

 

 

 

 


6 juli 2023

Meer actueel

Ook een tuin die bij u past?

We leggen niet zomaar een tuin of groenproject aan, maar uniek voor u en uniek voor de natuur.

Neem contact op