Zitten is het nieuwe roken

Zitten is het nieuwe roken

Kinderen zitten momenteel de hele dag op school en eenmaal thuis gaan ze vaak zittend gamen. Er wordt nog maar amper buiten gespeeld. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig. Hun motorische vaardigheden gaan achteruit en overgewicht bij kinderen neemt toe. Voldoende, intensief bewegen helpt kinderen en jongeren om de beweegrichtlijnen te halen en dit heeft gunstige effecten op de botkwaliteit, verbetert de insulinegevoeligheid en verkleint daarmee de kans op diabetes, vergroot de fitheid en spierkracht en heeft een positief effect op het gewicht. Daarnaast maakt zonlicht op de huid vitamine D aan. Deze vitamine speelt een belangrijke rol bij de opname van mineralen en het versterken van het immunsysteem en dus het verhogen van de levensverwachting. Enkele oorzaken voor te kort bewegen zijn de digitalisering, verstedelijking en te weinig speelplekken.

Om deze speelplekken voor kinderen nog aantrekkelijker en ook gezonder te maken, maken wij groene schoolpleinen en natuurspeelplaatsen. Een goed ontworpen natuurspeelplaats draagt bij tot de fysieke en mentale gezondheid. Kinderen, en vooral meisjes, bewegen meer en gevarieerder op een natuurspeelplaats dan op een klassieke speelplaats. Speelnatuur is verder heel interessant voor de motorische ontwikkeling: De fijne motoriek wordt getraind door te spelen met losse materialen zoals steentjes en takjes. De grove motoriek door spelelementen zoals heuvels, een balanceerpad over boomstammen, een boomstammentrap. Klassieke speeltoestellen zijn zo ontworpen dat bijvoorbeeld de treden van een trap allemaal even ver van elkaar verwijderd zijn. Bij grillige natuurelementen is dat niet zo. Hierop spelen vraagt dus meer aandacht, concentratie en kunde. John Koomen groenspecialisten adviseren en denken graag mee over de inrichting van groene en speelse, natuurlijke speelplekken!

 


12 maart 2024

Meer actueel

Ook een tuin die bij u past?

We leggen niet zomaar een tuin of groenproject aan, maar uniek voor u en met oog voor de natuur.

Neem contact op