Meer bloemen en bijen

Meer bloemen en bijen

Decennialang neemt het aantal bestuivende insecten sterk af, en dat is geen goed nieuws. Een groot deel van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door insecten. Ecosystemen kunnen niet zonder, en de afnemende populaties hebben directe negatieve gevolgen, zoals het verlies van biodiversiteit. Daarom is het belangrijk om bloemzaad te zaaien. Voor the Pollinators is er een specifiek mengsel samengesteld dat helemaal afgestemd is op de Nederlandse flora. Sinds 2016 helpen The Pollinators bestuivende insecten in hun voortbestaan. Dit doen ze door het landschap in Nederland te herstellen. Ze brengen bloemen en bomen terug, stimuleren bewustwording over biodiversiteit en streven naar een gezondere relatie met onze natuurlijke omgeving. Meer informatie over zaaien kun je vinden op de website van the Pollinators: https://www.thepollinators.org/voer-de-bij-bij/

De Bijenstichting zet zich in voor het behoud en herstel van bijenpopulaties door hun leefgebied te beschermen en bewustzijn over hun belang te vergroten. Het werk van de Bijenstichting is essentieel voor het voortbestaan van de bijen en daarmee onze voedselvoorziening. De maand mei is een bijzondere maand voor de honingbijen. De kolonie is dan zeer actief, produceert volop voorjaarshoning en gaat vaak zwermen. Ook zijn in mei vele wilde bijensoorten actief. Daarom is 20 mei uitgeroepen tot World Bee Day.

Daarnaast is er de actie Maai Mei Niet! De actie Maai Mei Niet is opgestart door de Bijenstichting, Flora van Nederland, Stichting Steenbreek en Velt. Door ánders te maaien krijgen bloemen beter de kans om te bloeien, wat op zijn beurt meer bijen, vlinders, andere insecten en vogels aantrekt. Hoe meer mensen mee doen aan Maai Mei Niet, hoe beter. Naast niet of minder maaien, kan men verschillende bloemen en struiken planten, zoals de kamperfoelie, de vlinderstruik of laatbloeiende, bes-dragende heesters. Kijk voor tips en meer informatie op https://velt.nu/maai-mei-niet

 


16 mei 2024

Meer actueel

Ook een tuin die bij u past?

We leggen niet zomaar een tuin of groenproject aan, maar uniek voor u en met oog op de natuur.

Neem contact op