Medewerkers geslaagd voor instructiestaining veilig werken

Medewerkers geslaagd voor instructiestaining veilig werken

Begrijpen al uw medewerkers de veiligheidsinstructies? 

Veilig werken op hoogte is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Op verzoek van hoveniersbedrijf John Koomen Tuinen heeft Monique Schoorl, expert in het geven van Nederlandse taal aan anderstaligen, een instructietraining ontwikkeld voor veilig werken op hoogte voor nieuwkomers. Fiolet Taaltrainingen is een samenwerkingspartner van SWB, Start Werk & Blijf veilig.

Het trainingsprogramma, inclusief wet- en regelgeving, wordt afgesloten met een praktijkexamen waarin wordt getoetst of de veiligheidsinstructies worden begrepen en goed worden uitgevoerd. De eerste kandidaten zijn in augustus geslaagd!

John Koomen Tuinen wil zijn anderstalige medewerkers ook kunnen inzetten op het aanleggen van daktuinen en groendaken.

Tijdens de zoektocht naar veiligheidstrainingen voor mensen met een migratieachtergrond bleek dat er geen cursus bestaat met in het trainingsprogramma uitsluitend de onderwerpen die betrekking hebben op veilig werken. Bovendien is geen enkele cursus geschikt voor medewerkers die onvoldoende taalkennis hebben om schriftelijke examens af te leggen.

Beeld en praktijkoefeningen zijn de beste leermiddelen voor anderstaligen met (nog) onvoldoende taalkennis en -vaardigheden in het Nederlands.

Pionieren

John Koomen Tuinen heeft al jaren Nieuwe Nederlanders in zijn team en een samenwerkingsverband met Fiolet Taaltrainingen, een trainingsorganisatie met hart voor anderstaligen en die uitdagingen niet uit de weg gaat. De docenten van Fiolet Taaltrainingen zijn allemaal NT2 en een aantal SWB gecertificeerd.

Opnieuw is er door beide organisaties gepionierd en is een trainingsprogramma en een assessment Veilig werken op hoogte in de hoveniersbranche ontwikkeld. Het certificaat geeft aan dat de training met goed gevolg is afgelegd en dat is voldaan aan de Arbowet: er is aantoonbare instructie gegeven over de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden op daktuinen.

Werken op daken vereist kennis over het aantrekken en dragen van een veiligheidsharnas, het zekeren, het veilig neerzetten van ladders tegen muren en dakgoten, kunnen inschatten of een situatie veilig is en kunnen aangeven welke maatregelen moeten worden genomen om risico’s uit te sluiten. Al deze aspecten zijn opgenomen in het maatwerk trainingsprogramma van SWB/Fiolet Taaltrainingen.

Inhoud assessment

Het praktijkexamen, het assessment, toetst ook de kennis van de regelgeving rondom de Arbowet, waarbij het zwaartepunt ligt op de verantwoordelijkheid van de werkgever én de werknemer. Tijdens het assessment worden twee belangrijke zaken gecheckt.

  1. Communicatievaardigheden: durft de medewerker zijn collega’s en/of werkgever vragen te stellen als hij denkt dat iets niet klopt?
  2. Uitvoering van de handelingen, gebruik van de juiste PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) en aandacht voor de veiligheid van collega’s.

De slagingskans voor de examens van SWB/Fiolet Taaltrainingen is rond de 85%. Wilt u uw anderstalige medewerkers ook een kans bieden om zich op een veilige manier in hun vak te bekwamen en te ontwikkelen? Voor meer informatie: https://fiolet.nl/swb-voor-anderstaligen/

 


15 september 2020

Meer actueel

Ook een tuin die bij u past?

Wij leggen niet zomaar een tuin of groenproject aan, maar uniek voor u en met oog voor de natuur.

Neem contact op